kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2015. - Вип.13. - 160 c.:іл.

 

Зміст

 

Білоусова Л.І., Рябуха О.М. Розробка бази тестових завдань з теми «Алгоритмізація та програмування» курсу інформатики для учнів старшої школи

Бура Т.М., Пуди А.Ю. Розв'язування граничних задач параболічного типу в чверті площині

Буруяне І.В. Механічна інтерпретація планіметрії Лобачевського

Гончаров Д.О., Гончаров О.І. Можливості виконання освітянських функцій в студентському гуртожитку педагогічного вищого навчального закладу

Єфимов І.Ю., Петров О.М. Трагедія і безсмертя Еваріста Галуа

Зайцева Ю.В., Пуди А.Ю. Застосування математичних методів для розв'язування фізичної задачі: розподілення тепла у півплощині

Існюк В.В., Малець Є.Б. Рух пробного заряду в полі зарядженої площини

Кін О.М., Нестеренко М.П. Історія розвитку ідей проблемного навчання

Кононихіна Ю.І. Особливості електронної пошти як засобу Інтернет-спілкування

Лебеденко Я.О. Розв`язування діофантових рівнянь як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Литвинов Ю.В., Мирко В.О. Ультразвук у лабораторному практикумі з фізики

Назаренко В.В. Прикладний аспект вивчення осьової симетрії

Ніколаєнко Є.О. Аналіз викладу теми «Часи» у підручниках з англійської мови для учнів третього класу

Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П. Застосування веб-квестів у підготовці майбутніх учителів інформатики

Ольховський Є.О., Павлова Б.О. Аналіз можливостей мобільних додатків для підтримки організаційно-планувальної роботи вчителя

Панов О.Ю., Сіра І.Т. Деякі аспекти парадоксів теорії множин

Петров О.М. , Торохтій О.Г. Хто Ви, пане Вієт?

Петрова В.В., Стяглик Н.І. Інтелектуальна онлайн-гра як одна із сучасних форм позакласної роботи з математики

Пономарьова Н.О. Практика з інформаційних технологій як форма підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності

Сембратович В.С. Збіжність нескінченних добутків

Смирнова Л.Ю. Класифікація та методи розв'язування показникових та логарифмічних рівнянь

Субочева А.О. Особливості вивчення геометрії Рімана у педагогічному університеті

Чеканов О.О. Створення електронного посібника для навчання школярів програмуванню

 

За матеріалами ХІІ «Наумовських читань» на
фізико-математичному факультеті

до 100-річчя Ю.М. Гайдука

Зоря В.Д., Смирнова Л.Ю. Згадуємо, вивчаємо, вшановуємо ... До 100-річчя Ю.М. Гайдука

Антоненко Г.М. , Бура Т.М. Дослідження Ю.М. Гайдука та І.О. Наумова з питань викладання історії математики

Антоненко Г.М., Цвіркун Н.А. Участь харківських математиків у міжнародних математичних форумах

Бородіна В.О., Зоря В.Д. Юрій Михайлович Гайдук - рецензент

Дворякова А.М., Яловега І.Г. Важливість доповнення класичного курсу математичного аналізу економічним змістом похідної на основі аналізу роботи Ю.М. Гайдука

Долгова О.Є. , Іскімжи А.С. Історія становлення ідей гіперболічної геометрії в дослідженнях Ю.М.Гайдука

Євсюкова А.Р., Стяглик Н.І. Софізми та їх роль у викладанні математики

Єрмакова Н.А., Федюк І.С. Дослідження діяльності полтавського гуртка аматорів фізико-математичних наук