kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - 188 c.:іл.

 

Зміст

 

Секція 1. Шляхи й напрями організації

науково-дослідної роботи майбутнього вчителя

 

Гончаров О.І. Місце і роль гурткової роботи в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя

Бєлявцева Т.В. Підготовка студентів до роботи під егідою Малої академії наук

Білоусова Л.І. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до проведення предметних учнівських змагань

Дейниченко Г.В. Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ до технічного конструювання

Зоря В.Д., Коржова О.В., Проскурня І.П. Історико-математичні дослідження майбутніх учителів математики

Калашнікова Л.М., Вакуленко Т.С. досвід організації науково-дослідної роботи студентів з педагогіки

Колгатін О.Г. Творча група «Олімпійські резерви»

Литвинов Ю.В, Малець Є.Б. Роль фізичного демонстраційного експерименту  у вивченні фізики

Моторіна В.Г., Блудов В.Я., Дейниченко Г.В., Дейніченко Т.І. Удосконалення графічної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей засобами геометричного моделювання

Олефіренко Н.В. Навчання студентів методу проектів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій

Ольховський Є.О., Рощупкін С.В. Організація роботи творчої групи „Інтернет-ресурси інформатичної освіти"

Пономарьова Н.О. Конкурс авторських програмних розробок  як форма науково-дослідної роботи студентів

Пришляк М.П. Науково-дослідна робота студентів як один з аспектів підготовки вчителя астрономії

 

Секція 2. Актуальні питання

професійної підготовки майбутнього вчителя

 

Антоненко Г.М., Федунов М.М. М∩Ф - емблема наукової школи М.М. Боголюбова

Білоусова Л.І., Хачіров Т.С. Компонент підготовки людини до життя й діяльності  у суспільстві сталого розвитку

Богомолов М.М., Кравець Н.М., Ворушило М.О. Науковий внесок М.М. Боголюбова в галузі фізики

Браславська О.О., Олефіренко Н.В. Підготовка вчителя до використання інтерактивних технологій у навчальному процесі

Веприк С.А. Творчий процес та його фази

Замула А.М. Комплексний підхід до використання комп'ютера в початковій школі

Зінов'єва Н.С., Савочкіна Т.І. Вклад А.К.Сушкевича в теорію півгруп

Ісмаілова Д.І., Калашнікова Л.М. Використання тестових навчальних завдань як засобу систематизації та узагальнення знань школярів

Коржова О.В., Григорович Д.С. Погляди А.К. Сушкевича на використання тестів у навчанні математики у вищій школі

Котко Я.О. Методичні підходи Г.А.Звенигородського до навчання школярів програмуванню

Лапа О.В. Історія факультету - в долях випускників: Романова Людмила Миколаївна

Лопай С.А. Нові інформаційні технології у проектній діяльності майбутніх учителів інформатики

Мамон О.В. Педагогічні підходи до формування самооцінних умінь майбутнього вчителя

Мялова О.М., Сергєєв В.М. Формування пізнавального інтересу у процесі навчання фізики

Остапенко Л.П. Педагогічна практика як складова професійної підготовки сучасного вчителя

Рева Н.А. Олексій Васильович Погорєлов - видатний геометр XX століття

Рогова О.В., Шестопалова М.С. Вивчення та впровадження в практику результатів науково-методичних досліджень як засіб підготовки сучасного інноваційного вчителя математики

Толяренко Н.І. Комп'ютер у навчанні молодших школярів: вивчення нових можливостей

Чигринов А.Ю. Тестовий контроль знань як функція електронного навчального посібника

Яциніна Н.О. Інтегрований електронний журнал у професійній діяльності вчителя

 

Завантажити (pdf-file: 2,2 Мбайт)