kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c.


ЗМІСТ
 1. Балацинова А. Д., Гордієнко А. І. "Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в Харківській області
 2. Балацинова А. Д., Карватська А. О. "Організація роботи з інтелектуально обдарованими учнями в сучасних умовах"
 3. Білоусова Л. І., Корзун Н. М. "Розробка електронного гербарію рослин України"
 4. Бондаренко Д. Р., Калашнікова Л. М. "Теоретичні питання формування дослідницьких умінь студентів"
 5. Вдовиця Д. А., Твердохліб Т. С. "Основні напрями патріотичного виховання учнів старшої школи"
 6. Водолажська Л. І., Пономарьова Н. О. "Особливості блогу як засобу створення особистісно-професійного іміджу учителя"
 7. Головашкін С. В., Золотухіна С. Т. "Алкогольна залежність у підлітків як соціально-педагогічна проблема"
 8. Гризун Л. Е., Панов О. Ю. "Авторська комп'ютерна міжпредметна вікторина «Знайома й незнайома Великобританія»"
 9. Гризун Л. Е., Шехтман Є. В. "Проектування електронного довідника з порівняльної лінгвістики"
 10. Дубіна К. О., Лазарєва О. М. "Нестандартний урок у сучасній школі"
 11. Заморіна В. К., Твердохліб Т. С. "Проблема готовності школярів до впровадження інклюзивної освіти в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах"
 12. Золотухіна С. Т., Тертюхова В. О. "Використання новітніх засобів наочності на уроках математики"
 13. Калашнікова Л. М., Назаренко В. В. "Педагогічні умови застосування комп’ютерних дидактичних ігор"
 14. Калашнікова Л. М., Стеценко Т. С. "Питання формування комунікативних умінь старшокласників у позаурочній навчальній діяльності"
 15. Кін О. М., Литвин А. О. "Проблема формування правосвідомості школярів"
 16. Корзун Н. М. "Використання електронного гербарію рослин України при вивченні біології учнів 6 класу"
 17. Косьяненко О. О., Олефіренко Н. В. "Особливості навчання школярів основам мови програмування JavaScript"
 18. Кошель Н. Д., Твердохліб Т. С. "Професійна орієнтація учнів як основний напрям діяльності тьютора в сучасній загальноосвітній школі"
 19. Лазарєва О. М., Псарьова М. Д. "Методика роботи з дітьми з розладом спектру аутизму в інклюзивній школі"
 20. Лапко Д. А. "Використання дослідницьких задач у навчанні школярів інформатики"
 21. Левіна Ю. О., Лупаренко С. Є. "Особливості формування взаємин батьків і підлітків"
 22. Лустенко І. В., Олефіренко Н. В. "Розробка електронного тренажеру для ознайомлення майбутніх учителів з основами web-дизайну"
 23. Маслов О. В. "Екскурси в історію як спосіб активізації творчості при вивченні фізики"
 24. Моісєєнко Т. М., Твердохліб Т. С."Використання інноваційних технологій навчання при вивченні природничих дисциплін в старшій школі"
 25. Оленіченко Ю. О., Олефіренко Н.В. "Європейський досвід навчання школярів основ комп’ютерної графіки"
 26. Снісаренко Ю. М. Собченко Т. М."Особливості організації проектної діяльності школярів у системі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу"
 27. Сторінки історії освіти в Україні
 28. Дейниченко Г.В. "До 120-річчя Якова Семеновича Блудова"