kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. - Вип.7. - 192 c.:іл.

 

Зміст

 

Багратян Г.К. Навчання математики учнів професійно-технічних училищ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Бєлявцева Т.В., Климін С.В., Столбов Д.В. Використання кейс-метода для навчання школярів безпечній роботі з електронною поштою

Бровко Г.В., Веприк С.А., Лаптєва М.В. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі сучасного вчителя

Васильєва С.О., Штанько К.М. Становлення та історичний розвиток малої академії наук

Гендзюровська О.О., Попова О.В. Формування пізнавальної ініціативності старшокласників

Головашкіна Т.В., Золотухіна С.Т. Х.Д.Алчевська про виховний потенціал шкільних підручників

Гончаров О.І. Про узагальнену функцію освіти у суспільстві

Гризун Л.Е., Ножка С.С. Практикум з розв'язання алгоритмічних задач на графах у середовищі MAPLE у системі підготовки майбутнього вчителя інформатики

Гриньов В.Й., Погорєлова А.О. Проблеми індивідуалізації на уроках фізичної культури

Давиденко В.Ю., Пісоцька М.Е. Педагогічні умови використання навчального діалогу для формування емоційної культури школярів

Дейниченко Г.В., Охріменко Г.В. Особливості організації ігрової діяльності старших підлітків

Литарь Ю.О., Пономарьова Н.О. Факультативний курс «Основи обробки відеоданих» для старшокласників

Лопай С.А., Сальніков С.С. Створення динамічних web-сторінок засобами мови програмування JavaScript

Міллер О.О. Вебінар як сучасний засіб навчання

Собченко Т.М., Пижук В.В. Формування громадянськості в позакласній роботі учнів основної школи

 

До 120-ої річниці від дня народження М.П. Кравчука

 

Міненко Ю.В., Пащенко К.А., Сіра І.Т. Життя та діяльність академіка М.П.Кравчука

Антоненко Г.М., Карпенко Н.В. Трагічні роки академіка Михайла Кравчука

Грицай Я.Г., Процай В.Ф. Теорія аналітичних функцій в роботах М.П. Кравчука

Зінов'єва Н.С., Савочкіна Т.І. Алгебра матриць М. Кравчука та її застосування

Білецька С.А. Удосконалення М.П. Кравчуком наближених методів розвязування диференціальних та інтегральних рівнянь

Бєлявцева Т.В., Мукій Т.В. Про використання робіт М.Кравчука у створенні першого електронного комп'ютера

Лашевич Н.С. Осцилятори Кравчука та їх упровадження у фізику

Сіра І.Т. Українська математична термінологія: етапи розвитку і сучасні проблеми

Грицай М.Г., Зоря В.Д. Участь М.П.Кравчука у розбудові національної математичної освіти

Незамай Т.І., Стяглик Н.І. Методична спадщина М.П.Кравчука

Козлова Є.Ю., Стяглик Н.І. Огляд публікацій про М.П. Кравчука в науково-методичних виданнях

Долгополова Н.В., Зоря В.Д. Історико-математичні дослідження М.П.Кравчука

Антоненко Г.М., Гриценко Я.О. Участь М.П.Кравчука в діяльності Харківського математичного товариства

Віннікова О.Е., Єрмакова Н.А., Наливайко А.С., Полозенко О.А. Вшанування пам'яті академіка М.П.Кравчука

Бакута О.Р., Губська Д.С., Єрмакова Н.А., Ткач М.В. Світ знає, що Він - українець

Основнi дати життя та діяльності М.П.Кравчука

 

Завантажити (pdf-file: 4,7 Мбайт)