kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2016. - Вип.14. - 192c.:іл.

 

Зміст

Алієв Х. М. Особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблеми професійної орієнтації старшокласників

Андрієвська В. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміст, завдання та методи навчання у сучасній початковій школі

Балацинова А. Д., Піскун О. Д. ОсоблиЗеленська Л. Д., Корніленко Г. К., Собченко Т. М. вості викладання іноземних мов у вальдорфських школах України

Башкір О. І., Осадько В. О. Метамова як запорука успішного педагогічного спілкування

Башкір О. І., Вєрзулова Я. А. Метод Storytelling у процесі формування мовленнєвих навичок учнів

Білоусова Л. І., Возіянова О. С. Скрайбінг у спектрі технологій візуалізації навчального матеріалу

Білоусова Л. І., Дехтярьова Ю. О. Використання смарттехнологій у навчальному процесі

Білоусова Л. І., Осипенко О. О. Розробка ігрових додатків як шлях до програмування

Булгакова В. С., Попова О. В. Формування моральної спрямованості молодших підлітків у позанавчальній діяльності в загальноосвітній школі

Вакуленко Т. С., Калашнікова Л. М., Стеценко Т. С. Питання формування комунікативних умінь старшокласників у позаурочній навчальній діяльності

Гончаров О. І. Обґрунтування доречності впровадження у навчальний процес вищого педагогічного навчального закладу дисципліни «Основи наукових досліджень»

Горбань Н. С., Пономарьова Н. О. Навчання основам моделювання у шкільному курсі інформатики

Грановська Т. Я., Ольховський Є. О. Розробка мобільного додатку для шкільного курсу неорганічної хімії

Гречишнікова М. П., Твердохліб Т. С. Використання нетрадиційних уроків у загальноосвітніх навчальних закладах

Гризун Л. Е., Казанська А. Ю., Пономарьова Н. О. Особливості вивчення основ офісного програмування у шкільному курсі інформатики

Гряник Д. О., Кін О. М. Класний колектив як фактор формування особистості школяра

Дейниченко В. Г. Особливості здійснення старшокласниками проектної навчально-пізнавальної діяльності за умов надання педагогічної підтримки

Дейниченко Г. В., Кукленко А. В. Традиції козацької педагогіки як засіб виховання школярів

Дейніченко Т. І., Пащенко К. А., Шитикова Л. О. Характеристики проектного методу навчання та його застосування в ЗОШ Тренінг як одна із форм реалізації неформальної освіти старшокласників

Зеленська Л. Д, Москаленко К. Е. Науково-педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність М. О. Лавровського у харківський період

Калашнікова Л. М., Козюра Я. Ю. Нетрадиційні форми навчання

Калашнікова Л. М., Смирнова Л. Ю. Формування пізнавальної активності студентів інформаційними засобами навчання

Козюра Я. Ю., Процай В. Ф. Фундаментальні теореми аналізу як наслідки компактності і слабкої компактності евклідових просторів

Коломієць Б. М., Олефіренко Н. В., Шопіна К. К. Розробка інтерактивного тренажеру з англійської мови

Кошель Н. Д., Левицька Л. І., Твердохліб Т. С. Навчальний проект як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи

Лазарєва О. М., Мусанабієв Р. З. Метод проектів як засіб формування пізнавального інтересу школярів

Лустенко І. В., Олефіренко Н. В., Шигимага В. А. Розробка електронного тренажеру -English With Fun‖ для навчання молодших школярів англійської мови

Мовчан О. А., Олефіренко Н. В. Навчання молодших школярів Великої Британії основам програмування

Наумов Б. М., Сіренко А. М. Діяльність зі збереження здоров'я дітей Харківського товариства поширення в народі грамотності

Остапенко Л. П. Підготовка майбутніх учителів інформатики до педагогічних практик

Остапенко Л. П., Терещенко Д. О. Створення інтерактивного тренажеру «Four Seasons» для навчання молодших школярів англійської мови

Полякова Т. В. Скрайбінг-презентація як ефективний засіб подання навчального матеріалу

Смирнова Л. Ю., Стяглик Н. І. Евристичні ситуації та технологія їх використання на уроках геометрії

Стяглик Н. І., Фетісова Ю. А. Формування прийомів навчальної діяльності у процесі вивченні курсу «Елементарна математика»

Стяглик Н. І., Храновська А. І. Змішане навчання: сутність та основні моделі (теоретичний аспект)